PDF Drukuj

 

 

Regulamin konkursu plastycznego „Ozdoby Wielkanocne”

Organizator : Gminna Biblioteka Publiczna w Gidlach

Cele :

- propagowanie zwyczajów Świąt Wielkanocnych

- rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów

Warunki uczestnictwa :

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I - III szkół  podstawowych  z terenu    Gminy Gidle

2. Konkurs „Ozdoby Wielkanocne” polega na wykonaniu ozdób, przedmiotów, dekoracji kojarzących się z Wielkanocą

3. Warunkiem udziału jest przekazanie prac do organizatora w terminie do 27.03.2013 r. .

4. Praca musi być wykonana przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę)

5. Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką

6. Każda złożona na konkurs praca powinna zawierać dołączoną informację    (imię, nazwisko, klasa, nazwa szkoły)

8. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia

9. Szczegółowe informacje na temat konkursu uzyskać można w Gminnej

Bibliotece Publicznej w Gidlach, tel. 3272-111 wew. 218

10. Laureaci zostaną powiadomieni o terminie rozstrzygnięcia konkursu

11. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na fotografowanie i publikację prac

Kryteria oceny :

Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora według następujących kryteriów :

- zgodność pracy z tematyką konkursową

- wartość artystyczna pracy

- samodzielność

 
Copyright © 2015 Gminna Biblioteka Publiczna w Gidlach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
 

Znajdź w serwisie

Zdjęcie z ostatniej imprezy